Universele toegang tot water niet in zicht

Percentage van de bevolking met toegang tot veilig beheerde diensten voor water, sanitair en hygiëne: vooruitgang (2000-2017) en vereiste groei (2017-2030) om doelstelling te halen.

25 september 2020 – Vandaag vijf jaar geleden werden de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) door de Verenigde Naties opgesteld en door alle 193 leden van deze wereldorganisatie bekrachtigd. Tijd om een tussentijdse balans op te maken voor SDG 6, de doelstelling voor water.

De SDG’s zijn het resultaat van jarenlange gesprekken met stakeholders van over de hele wereld en hebben tot doel om tegen 2030 armoede en ongelijkheid de wereld uit te helpen. Ook gemeenschappen in het Globale Zuiden deden hun inbreng bij het opstellen van de SDG’s. 

Waar staan we vandaag voor SDG 6? Er is vooruitgang geboekt, maar de eindmeet is nog lang niet in zicht. 

Aan huidig tempo is er in 2030 geen universele toegang tot drinkwater, sanitair en hygiëne 

71% van de wereldbevolking heeft geen toegang tot veilig beheerd drinkwater. 1 op 10 mensen kan zelfs niet rekenen op de meest rudimentaire dienstverlening en is voor zijn drinkwater langer dan een halfuur onderweg of is aangewezen op oppervlaktewater uit rivieren, beken, meren of poelen. Het is duidelijk dat blijvende inspanningen nodig zijn.

Handhygiëne is sinds de corona-epidemie meer dan ooit essentieel. Dat is uiteraard niet mogelijk als er geen schoon water is, bijvoorbeeld omdat een waterbron besmet geraakt is met menselijke uitwerpselen. Om die reden zijn toiletten dan weer noodzakelijk. Momenteel hebben 2 miljard mensen nog steeds geen toegang tot fatsoenlijke toiletten. Naar schatting hebben 3 miljard mensen geen mogelijkheid om thuis hun handen te wassen. In Sub-Sahara Afrika heeft slechts 25% van de bevolking thuis die mogelijkheid.

In 1 op 4 gezondheidscentra ontbreekt een watervoorziening, in 1 op 5 ontbreken sanitaire voorzieningen, in 2 op 5 is er geen mogelijkheid om de handen te wassen. 

Waterstress bedreigt duurzame ontwikkeling

Waterstress is een van de grootste crises waar niemand over spreekt. Regio’s die meer water gebruiken dan eigenlijk goed is, stevenen af op waterschaarste. Wordt hier niets aan gedaan, dan zullen naar schatting 700 miljoen mensen tegen 2030 moeten migreren. Noord-Afrika, en Centraal- en Zuid-Azië zijn het slechtst af. 

Willen we wegblijven van een ‘day zero’ – de dag waarop er geen water meer uit de kraan komt – dan moeten we werk maken van efficiënter watergebruik in de landbouw en hergebruik van afvalwater.

Financiering voor SDG 6 is onvoldoende

Data van 20 ontwikkelingslanden toont aan dat er een financieringskloof is van 61% om in die landen tot universele toegang tot drinkwater, sanitair en hygiëne te komen. Om SDG 6 te kunnen halen, is dringend een versnelling in de financiering nodig.

Meer info?

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-06/ 

Follow
us