Adaptation Gap Report verwacht hogere adaptatiekosten

Zelfs wanneer de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggeschroefd en de globale temperatuurstijging beperkt blijft tot 2°C, dan nog zou de kost voor ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering twee tot drie maal hoger kunnen liggen dan tot nu toe werd aangenomen. De huidige schattingen rekenen tegen het jaar 2050 op 70 tot 100 miljard dollar aan adaptatiekosten per jaar. Maar volgens het Adaptation Gap Report van de Verenigde Naties zou dit lang niet volstaan.

Het rapport stelt vast dat tussen 2012-2013 wereldwijd 23 à 26 miljard dollar werd vrijgemaakt. Dat is niet niks, maar als er geen nieuwe en additionele geldbronnen gevonden worden, zal er al na 2020 een enorme financieringskloof zijn. © UNEP

De projecties gaan uit van een maximale globale temperatuurstijging van 2°C. Volgens het eerder verschenen Emissions Gap Report 2014 moet de wereld CO2-neutraal worden in de tweede helft van deze eeuw, willen we de 2°C-doelstelling halen. Er is dus best nog werk aan de winkel… En het behoeft al helemaal geen betoog dat nog meer geld nodig zal zijn, wanneer de globale temperatuur met meer dan 2°C zou stijgen.

Huidige budgetten ontoereikend

De laatste jaren zijn er meer financiële inspanningen en worden adaptatieplannen en –budgetten opgenomen in ontwikkelingsprogramma’s. Sommige nationale en lokale overheden houden in hun budgetplanning al rekening met de impact van de klimaatverandering. Maar het vergroten van al deze geldstromen blijft een prioriteit, aldus het rapport.

Volgens de VN zijn er onder meer extra inkomsten te vinden in de internationale veiling van emissierechten, een koolstofheffing, inkomsten uit internationaal vervoer, een belasting op financiële transacties… Via die bronnen zou 26 tot 115 miljard dollar gevonden kunnen worden tegen 2020, en 70 tot 220 miljard dollar tegen 2050.

Bron: UNEP