Résumé: 

RICHTLIJN 98/83/EG VAN DE RAAD van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.De Raad van de Europese Unie heeft de richtlijn vastgelegd die betrekking heeft op de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. De richtlijn heeft ten doel de volksgezondheid te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water door ervoor te zorgen dat het gezond en schoon is.Door deze richtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat water bestemd voor menselijke consumptie gezond en schoon is volgens de bepalingen opgelegd in de richtlijn en dat ze maatregelen moeten nemen opdat de kwaliteit van dit water niet achteruitgaat.Tevens wordt opgelegd dat de lidstaten de kwaliteit van het water voor menselijke consumptie evenals de doelmatigheid van de toegepaste desinfectiebehandeling regelmatig controleren.

Editeur: 
Europese Gemeenschap
Langue: 
NL
Section: 
Water in de Wereld - algemeen
Emplacement: 
W_ALG_E5
Follow
us