2017-2021 (Haïti) Integraal Waterbeheer voor Moustiques en Onde Verte

Dit programma concentreert zich op het stroombekken van de rivier Moustiques in het noordwesten, en dat van de Onde Verte in het centrum van het land. Meer families zullen toegang krijgen tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en/of water voor de landbouw. Ook het beheer van de systemen en de bescherming van bronnen en stroombekkens is voorzien.

moustiques.jpg

Betere infrastructuur en een beter beheer van die infrastructuur moeten er voor zorgen dat boeren over meer water beschikken op het land. © Dieter Telemans
Doelstellingen

De levensomstandigheden van de bevolking in het stroombekken van de rivier Moustiques en dat van Onde Verte zijn verbeterd.
 

 1. Partners en lokale spelers nemen hun taken op in planning, overleg, uitvoering, beheer en opvolging.
   
 2. Bescherming tegen erosie van de kleinere stroomgebieden.
   
 3. Meer toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.
   
 4. Verbeterde toegang tot water voor landbouw, beter gebruik en beheer (o.a. voor irrigatie).
   
 5. Ervaringen en geleerde lessen documenteren en verspreiden.

De geplande activiteiten vind je hiernaast.

Doelgroep
 • Beter beheer/dienstverlening drinkwater, sanitaire voorzieningen en water voor landbouw: 40.000 inwoners van het stroombekken Moustiques
 • Beter beheer/dienstverlening drinkwater, sanitaire voorzieningen en water voor landbouw: 55.000 inwoners van het stroombekken Onde Verte
 • Toegang tot drinkwater: 3.500 personen via nieuwe aansluitingen
 • Verbeterde hygiëne: 1.000 personen
 • Bescherming landbouwzone: 250 ha
 • Beter beheer en gebruik van water en andere natuurlijke rijkdommen (compost,...): 160 gezinnen
 • Geïrrigeerde landbouwgrond: 230 ha
 • Beter beheer landbouwwater: 593 boeren
Financiering / budget / periode

Financiering

 • DGD
 • 11.11.11
 • Provincie Antwerpen
 • UEBH
 • Havenbedrijf Gent en Terre Bleue via Ondernemers voor Ondernemers
 • Privé-giften

Periode

 • 2017-2021

Budget

Activiteiten & resultaten

Actie-onderzoek speelt zich af op elk terrein.

1. Partners en lokale spelers

 • overlegstructuren
 • strategisch plan uitwerken
 • vorming lokaal bouwheerschap

2. Anti-erosie

 • stroombekken in kaart brengen
 • anti-erosieve ingrepen
 • vorming en sensibilisering van de gezinnen rond afvalbeheer

3. Toegang drinkwater en sanitair

 • herstel en uitbreiding infrastructuur
 • bronbeheer
 • vorming gebruikers en beheercomités
 • vorming en sensiblisering rond goede hygiënische praktijken en afvalbeheer

4. Water voor landbouw

 • totaalplan voor irrigatie en drainering
 • uitbreiding infrastructuur irrigatie en drainering
 • vorming irrigatiecomités
 • inventaris grondrechten

5.  Geleerde lessen

 • de resultaten van het actie-onderzoek worden verzameld en verspreid
 • deelname aan overlegfora van de sector
 • uitwisseling, pleitbezorging
Partners
 • ODRINO 
 • Comité de bassin versant Rivière Moustiques CBVRM
 • Institut de Technologie et d'Animation ITECA 
Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Johan Slimbrouck helpt u graag verder: johan.slimbrouck [at] joinforwater.ngo

Follow
us