Herstelwerken Haïti schieten goed op

Het drinkwatersysteem van Guilgo wordt hersteld. De buis op de foto is nieuw en verzekert de bevoorrading. De constructie er rond moet nog worden afgewerkt. © Join For Water

9 FEBRUARI 2017 - Fijn nieuws uit Haïti. De herstelwerken in Moustiques en Camp Perrin vorderen goed! Onze teams en partners hebben hard gewerkt de afgelopen weken. Een stand van zaken.

In oktober 2016 werd Haïti zwaar getroffen door orkaan Matthew. De schade was niet te overzien. Ook in regio’s waar Join For Water actief is, was de ravage enorm. We stuurden een oproep tot solidariteit de wereld in en onze sympathisanten – donateurs, bedrijven, gemeente- en provinciebesturen – reageerden massaal. Er werden ook heel wat Music For Life acties-opgezet voor de slachtoffers in Haïti. Onze teams konden meteen aan de slag.

Camp Perrin

In de eerste dagen na de doortocht van Matthew werden in Camp Perrin – in het zuidwesten van het land – hygiënekits uitgedeeld om de verspreiding van cholera in te dijken. Die kits bestonden in verschillende formaten, afhankelijk van het aantal mensen die van de kit moesten gebruik maken. Ze bevatten zaken zoals zeep, waterfilters, waterzuiveringstabletten, handschoenen en tandenborstels. Er waren 4 hygiënekits voor de drinkwatercomités van Mersan, Marceline, Tuffet et Guilgaud, 22 voor de scholen, 120 voor 4 opvangplaatsen, 117 voor 4 gemeenten; en 10 schoonmaakkits om de opvangplaatsen netjes te houden.

De drinkwatersystemen van Mersan, Marceline, Tuffet et Guilgaud waren beschadigd: terreinverzakkingen, gebarsten leidingen, lekkende kranen… Voor sommige systemen was de schade oppervlakkig maar andere waren er erg aan toe. Nieuwe leidingen werden aangelegd waar nodig. De drinkwatersystemen zijn intussen weer operationeel – 7.000 families beschikken opnieuw over drinkwater – maar de afwerking moet nog gebeuren.

Join For Water en lokale partner Haïti Futur werken samen om de daken, deuren en leidingen van de verschillende schoollatrines te repareren. In 7 scholen werden de latrines hersteld, 8 komen nog aan de beurt. Eind maart zullen deze herstellingen afgerond zijn. Timmerlui werden opgeleid om de daken van de toiletten zo te herstellen zodat ze bestendiger zouden zijn tegen orkanen en aardbevingen. In 20 scholen worden ook de waterpunten gerehabiliteerd. De lessen in de scholen werden hervat en de leerlingen kregen vorming over het belang van een goede hygiëne, wat erg belangrijk is wanneer cholera op de loer ligt. Verder werd ook het dak van het pas gebouwde abattoir op de markt hersteld.

Bij noodhulp is een goede coördinatie essentieel. De gemeente Camp Perrin vond terecht dat zij deze taak moest opnemen en wierf daarom een tijdelijke consultant aan die een strategisch plan opmaakte. Met de ingezamelde fondsen droeg Join For Water ook een stuk bij voor de coördinatie.

Moustiques

Ook in het noordwesten van Haïti was het uitdelen van hygiënekits de eerste actie. Er werd gefocust op de zone rond het gehucht Marta, waar een 120-tal families wonen, en dat door zijn ligging gevoelig is voor cholera en tyfus. Samen met onze lokale partner CBVRMED werden hygiënekits uitgedeeld aan deze families en aan 4 scholen.

Na de passage van Matthew waren de kleine boeren in Moustiques bijzonder kwetsbaar. Oogsten en voorraden waren vernield. Om een hongersnood te vermijden was het erg belangrijk dat de landbouwactiviteiten snel werden heropgestart. Samen met CBVRMED en met de Association des Irrigants de la Rivière des Moustiques werd heel wat zaai- en plantgoed – bonen, maïs, sjalotten, erwten, kolen, pepers, okra, wortel, aubergine, meloen, snijbieten…  – uitgedeeld in Foison, Passe Catabois, Poste Métier en Labbe. De boeren worden nog verder opgevolgd en begeleid.

De hygiënekits om de verspreiding van cholera tegen te gaan, bevatten onder meer waterzuiveringstabletten en zeep. © Join For Water

Timmerlui herstellen het dak van een latrineblok in een school in Camp Perrin. Ze maken het meteen ook orkaan- en aardbevingbestendig. © Join For Water

Deuren, daken en leidingwerk van de school in Guichard zijn hersteld. In 6 andere scholen werden de latrineblokken al hersteld. 8 komen nog aan de beurt. © Join For Water
Follow
us