Leerlingen zetten zich in voor propere school

Vlnr: Wolfgang Akakpo (13), Gnonna Tchigo (11) en Jacques Todegnon (12), leerlingen aan de basisschool van Tchouéloudji. “Wij zijn het comité de santé van onze school en waken erover dat onze school proper blijft. We vegen de speelplaats, verzamelen het vuil, houden de latrines proper. Elke week gaan we de school rond met een checklist.”

BENIN - Hygiëne op school en thuis? Laat de kinderen zelf verantwoordelijkheid opnemen en het voorbeeld geven, en de kans op succes is meteen veel groter. 

Dat is het eenvoudige uitgangspunt van de methode HAMS, Hygiène et Assainissement en Milieu Scolaire, of Hygiëne en sanitatie op school. Join For Water gebruikt deze methode al jaren, onder meer in Benin.

Per klas wordt een sanitaire brigade samengesteld: een team van 3 leerlingen, van wie minstens 1 meisje. Een leerling kijkt toe op persoonlijke hygiëne en kledij, een tweede is verantwoordelijk voor het drinkwater in de klas, en de derde ziet toe op de netheid van de speelplaats en latrines. Leerlingen van de verschillende sanitaire brigades vormen samen met de hygiënemeester de ‘HAMS-club’ op schoolniveau, ook wel ‘comité de santé’ genoemd.

Met een checklist in de hand beoordelen de leerlingen zelf de situatie: is de speelplaats netjes, is er een vuilbak, is de toegang tot de latrines proper, is er water en zeep om de handen te wassen, hebben de leerlingen al de reflex om na toiletbezoek en voor het eten hun handen te wassen, staat het eten in de eetzaal op een verhoog in plaats van op de grond, zijn de kommen voor het eten afgedekt, werkt het drinkwaterpunt, is er een budget voor het onderhoud ervan?, enz. 

Een propere school is de ambitie, maar de achterliggende bedoeling van deze clubs is minstens even belangrijk: de kinderen nemen de goede gewoontes mee naar huis en tonen hun ouders en andere gezinsleden hoe het moet. Een propere leefomgeving en goede hygiëne leiden tot een lager ziektecijfer. En dat heeft een enorme impact: het gezin heeft minder gezondheidskosten, kinderen gaan vaker naar school, en ouders kunnen een inkomen verdienen.