Maatschappelijke organisaties in Benin zetten stap vooruit

Burgerparticipatie en een goede dialoog tussen burgers, gemeentebesturen en de privésector zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van de WASH-sector (water, sanitair, hygiëne). Sinds 2013 schenkt Join For Water extra aandacht aan de organisatie van het maatschappelijk middenveld in Benin.

Dankzij de steun van Europese Unie en de Zwitserse Ontwikkelingssamenwerking is het ‘Maison de la Société Civile’ (MdSC) meer dan ooit klaar om de verschillende maatschappelijke organisaties te ondersteunen op vlak van capaciteitsontwikkeling, beslissingname, en implementatie en evaluatie van Benin's ontwikkelingsprogramma's en -beleid.

Kwaliteitslabel

Het MdSC reikt ook een kwaliteitslabel uit, geldig voor drie jaar. Maatschappelijke organisaties krijgen die erkenning als ze voldoen aan bepaalde juridische criteria, standaarden met betrekking tot de algemene werking, en publiek belang. Het MdSC biedt ook bijkomende ondersteuning, zodat organisaties kunnen groeien naar functionele, sterke, geloofwaardige verenigingen met een goed netwerk.

CANEA

In februari organiseerde het MdSC een thema-avond rond water, sanitair en hygiëne. Het netwerk CANEA (Cadre des Acteurs Non Etatiques du secteur Eau et Assainissement au Bénin) was hier uiteraard gerepresenteerd. CANEA bestaat sinds 2013 en vertegenwoordigt de maatschappelijke organisaties van de watersector. Het netwerk – waarvan Join For Water vice-voorzitter is – kent een groeiende erkenning, wat dus ook de maatschappelijke organisaties in de watersector ten goede komt.

CANEA en het MdSC willen bovendien hand in hand werken om extra te focussen op SDG 6.2 (universele toegang voor sanitair en hygiëne tegen 2030), gezien het zwakke eindresultaat van de Millenniumdoelstelling voor sanitatie in 2015. Er werd inmiddels een grootschalige communicatiecampagne opgestart om hygiëne en sanitatie hoger op de ontwikkelingsagenda te plaatsen.

De gebruikers

Voor CANEA – en zeker voor Join For Water – is sinds 4 jaar de ondersteuning aan de gebruikersorganisaties een van de belangrijkste taken. Ze zijn intussen gewapend met strategische actieplannen en kregen een vorming om die plannen uit te voeren en op te volgen.

Join For Water zoekt via actie-onderzoek uit hoe deze specifieke organisaties, waarvan de leden hun taken in principe niet vergoed zien, een duurzaam financieringsplan kunnen opstellen. Niet alles kan door vrijwilligers gedragen worden en middelen zijn dus zeker nodig voor het goed functioneren van de organisaties van drinkwatergebruikers.

 

  • Artikel: Myriam Launay et Blanche Blakassi, Join For Water-Bénin
Follow
us