Menselijke mest boost de landbouw

Egide Niyonzima: "Vroeger oogstten we 50-100 kg maïs per seizoen. Sinds we de mest uit de EcoSan-latrines gebruiken, is de opbrengst verdubbeld tot 100-200 kg!" (c) Léopold Simbarakiye

BURUNDI - Het klinkt misschien wat vreemd, maar onze uitwerpselen zijn waardevol! Onze Burundese partner AVEDEC bezorgde ons twee voorbeelden van hoe menselijke mest voor grote veranderingen zorgde.

De EcoSan-latrine is een geweldige oplossing voor mens en milieu. Uitwerpselen worden gescheiden opgevangen: de urine wordt afgeleid naar een ton of bidon, de vaste uitwerpselen komen terecht in een aparte bak. Niet zo speciaal, zeg je? 

Toch wel. De uitwerpselen zijn na enkele maanden bruikbaar als meststof op het land. Meer nog, ze geven de landbouw een serieuze duw in de rug. En een bloeiende landbouw biedt meteen mooie perspectieven!

Scholen

De laatste jaren bouwden we met onze Burundese partner AVEDEC heel wat EcoSan-latrines bij scholen. De mest die deze latrines opbrengen wordt gebruikt op de landbouwveldjes van de scholen en de resultaten zijn verbluffend. De maïs, bonen en amarant groeien er weelderig! Egide Niyonzima is directeur van de school in Nyarumpongo: "Ons veld is 10 are groot. Vroeger oogstten we 50-100 kg maïs per seizoen. Sinds we de mest uit de EcoSan-latrines gebruiken, is de opbrengst verdubbeld tot 100-200 kg!"

De landbouwveldjes leveren niet alleen meer groenten op voor de schoolkeukens. De scholen hoeven niet langer te investeren in chemische, vervuilende mestproducten. En sommige scholen verkopen een deel van de oogst en kopen met de opbrengst zeep, chloor en bezems aan om de schoolomgeving proper te houden.

Kwetsbare vrouwen

Het etnisch geweld heeft in de jaren ’90 heel wat vrouwen weduwe gemaakt. Ze bleven alleen achter met hun kinderen. Zo’n situatie is in Burundi een garantie voor armoede. Via onze partner AVEDEC kregen 500 vrouwen in de gemeente Isale ondersteuning: elk van hen kreeg een regenwateropvangsysteem, een minder vervuilende oven, pluimvee, knaagdieren, een groentetuintje… en een EcoSan-latrine. 

Ook hier zorgde de mest uit de latrines voor een betere landbouwopbrengst. De vrouwen kweken onder meer wortels, amarant, bonen, aubergines en kolen. Een deel van de groenten gebruiken ze om hun gezin te eten te geven, de rest wordt verkocht. Met de opbrengst kopen ze kleding of betalen ze de schoolkosten van de kinderen.