Niapela, proper dorp!

Op 26 oktober kreeg Niapela het certificaat van ‘proper dorp’. 

MALI – In Niapela was er onlangs een groot feest. Het dorp werd gecertificeerd als ‘proper dorp’, nadat de activiteiten die nefast waren voor de gezondheid werden uitgebannen.

ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté) is een techniek die de lokale partners van Join For Water al jaren toepassen, met succes. Via uitbundige sessies, waarbij het hele dorp betrokken is, komen mensen zelf tot het inzicht dat hun hygiënisch gedrag beter kan. Nadien nemen ze zelf actie: er worden toiletten gebouwd, afval wordt ingezameld, dieren lopen niet zomaar overal rond, etc. De gevolgen zijn sprekend: mensen zijn minder vaak ziek, ziekenhuiskosten dalen.

Niapela is een van de 13 dorpjes van de gemeente Benkadi. Tot voor kort deden mensen er hun behoefte in de openlucht, er waren onvoldoende latrines, handen werden onvoldoende gewassen, het afvalbeheer kon beter, mens en dier woonden samen. 

De ATPC-sessie – geleid door Join For Water, de lokale ngo CSPEEDA, en met medewerking van de gemeente en haar technische dienst – maakte hier een einde aan. De inwoners bouwden latrines met eigen middelen. Er kwam niet enkel een einde aan de ontlasting in de bosjes, maar ook andere onhygiënische praktijken werden stopgezet. Een dorpscomité werd samengesteld en waakt erover dat alles netjes blijft.

Op 26 oktober kreeg Niapela het certificaat van ‘proper dorp’.