Publicaties Join For Water

De publicaties met als titel ::: Actie-onderzoek ::: zijn het product van een actie-onderzoek in een bepaald land. Ze zijn enkel in de taal van het land beschikbaar. Deze producten zijn niet altijd een geschreven document, er zijn ook bv. documentaires bij. Van de andere publicaties kan je meestal ook een gedrukte versie bekomen via info [at] joinforwater.ngoDuidelijk titel, taal,  aantal exemplaren en verzendadres vermelden a.u.b.

::: Actie-onderzoek :::

Toamasina - Station de traitement des boues de vidange par lits d’humification plantés - Suivi 2017
2017 - Madagaskar - Frans

Leven op grote watervoet

Leven op grote watervoet

2018 - Protos -  Nederlands - 48 p.
Zoetwater is van levensbelang, maar meer en meer komt deze waardevolle grondstof onder druk te staan door overconsumptie en vervuiling. Deze brochure gaat dieper in op de beschikbaarheid van zoetwater in de wereld, het verband tussen consumptie en watergebruik in een mondiaal perspectief en de uitdagingen waar we voor staan. Centraal in deze brochure staat de watervoetafdruk. Dit concept, ontwikkeld door prof. A. Y. Hoekstra van de universiteit van Twente, wordt toegelicht en een aantal concrete voorbeelden geven aan hoe de watervoetafdruk geïnterpreteerd moet worden. Ten slotte geven we een aantal pistes voor de reductie van onze watervoetafdruk en de rol die overheden, producenten en consumenten hier bij spelen.

Water, klimaat en milieumigraties

Studie
2017 - Protos - Nederlands - 28 p.
In deze studie behandelt Protos de impact van de klimaatverandering en de degradatie van het leefmilieu in de landen in ontwikkeling en in de westerse landen. De klimaatverandering en de verloedering van hun leefmilieu doen vele mensen op de vlucht slaan, vooral in hun eigen regio. Zijn het vluchtelingen of migranten? De studie geeft aandacht aan aspecten als solidariteit en veiligheid die deze milieumigraties oproepen. De studie eindigt met een overzicht van de (juridische) terminologie en met aanbevelingen voor de nationale en internationale politiek

::: Actie-onderzoek :::

Diagnóstico de vulnerabilidad del derecho humano al agua y saneamiento frente al cambio climático en el cantón Quilanga (Loja, Ecuador)
2016 - Ecuador - Spaans

::: Actie-onderzoek :::

Procesos de incidencia politica y concrecion de mecanismos de politica pública local sectorial en agua y saneamiento - Propuesta de modelo de gestión para agua y saneamiento en el cantón Quilanga
2017 - Ecuador - Spaans

::: Actie-onderzoek :::

Renforcement et consolidation de la gestion de l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans deux zones rurales à Camp-Perrin – Rapport de capitalisation d’expériences
2016 - Haïti - Frans

::: Actie-onderzoek :::

Cartographie des activités de conservation des sols et représentation des risques naturels au sein du bassin versant Roche Plate, Belladère
2016 - Haïti - Frans

::: Actie-onderzoek :::

Application locale de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans le Bassin Versant de Rivière Moustique
2016 - Haïti - Frans

Pagina's

Follow
us