Benin is een West-Afrikaans land met 10 miljoen inwoners, verdeeld over 40 etnische groepen.  45% van de bevolking woont op het platteland, met een grote concentratie in het zuiden van het land. Landbouw zorgt voor de belangrijkste economische activiteit, met name de katoenteelt.  Benin behoort tot de minst ontwikkelde landen en staat 163e op de lijst van de Human Development Index . Politiek gezien is de situatie vrij stabiel sinds de eerste presidentiële verkiezingen van 1991.

Toegang tot sanitatie
16%

Onze ambitie in Benin

De klemtoon ligt op het duurzaam beheer van de drinkwatersystemen, de sanitaire voorzieningen en irrigatie-infrastructuur. Daarbij staat de versterking van de gemeenten en de civiele maatschappij voorop. Sociale marketing blijft een aanpak om de installatie en het gebruik van de latrines bij gezinnen te promoten. Afvalbeheer zal meer aandacht krijgen in het werken aan betere hygiënische omstandigheden.

Onze werking in Benin

Met 6 gemeenten in de regio Mono-Couffo wil Join For Water tot een beter beheer van de publieke water- en sanitatiedienst komen, totdat de landelijke overheid haar ambities waarmaakt en het beheer van de drinkwatersector overneemt. Elke gemeente krijgt ondersteuning in functie van de prioriteiten.

In een programma rond voedselzekerheid focust Join For Water focust op drinkwater en water voor tuinbouwactiviteiten, in 4 gemeenten in het noorden. Om in het droogseizoen meer land te kunnen bewerken zoekt Join For Water samen met alle betrokkenen naar meer efficiënte irrigatiemethodes. 

In 5 gemeenten in de departementen Mono, Couffo en Collines concentreert Join For Water zich op sanitatie. Sociale marketing rond twee bestaande en twee nieuw te bouwen sanimarchés krijgt hierin een prominente rol. 

Afvalbeheer staat voorop in het verstedelijkte centrum van de gemeente Dogbo in het departement Couffo. Er is heel wat werk om individuen, gezinnen en de gemeente te sensibiliseren en tot actie aan te zetten.  Er wordt sterk ingezet op sensibilisering, met als doel dat de bevolking zelf latrines bouwt en gebruikt. 

In de kustzone Ouémé gaat Join For Water voor het eerst aan het werk, met een programma rond betere bescherming van de ecosystemen. Het zal ook economische activiteiten uitbouwen rond de waterhyacint en andere natuurlijke hulpbronnen. Door een alternatieve en duurzame economische activiteit op te zetten, zal de bevolking beter gewapend zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Onze partners in Benin

 • Antea Group Belgium
 • Croix Rouge de la Belgique
 • Enabel
 • Gemeente Athiémé
 • Gemeente Bopa
 • Gemeente Boukombé
 • Gemeente Cobly
 • Gemeente Dogbo
 • Gemeente Lalo
 • Gemeente Lokossa
 • Gemeente Matéri
 • Gemeente Tanguiéta
 • Gemeente Toviklin
 • Green Keeper Africa
 • Iles de Paix
 • Louvain Coopération
 • PNE - Partenariat National de l’Eau
 • Plan International
 • Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling van Howest/Vives
 • Stad Roeselare
 • URCooPMa - Union Régionale des Coopératives de producteurs Maraîchers
 • Valdera

Financiering en ondersteuning

 • Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden via SNV
 • Belgische Fonds voor de Voedselzekerheid
 • DGD - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Vlaamse overheid, De Watergroep en IMDC via VPWvO
 • Nature Solutions
 • Ghent Dredging
 • Fonds Elisabeth en Amélie via KBS
 • Stichting Gillès