Burundi is een klein land in Centraal-Afrika, het grenst onder meer aan DR Congo en Rwanda. Burundi is dichtbevolkt, met bijna 12 miljoen inwoners, van wie 86 % op het platteland woont. Burundi kende een woelige geschiedenis met veel politiek geweld. Op de Human Development Index neemt Burundi de 185e plaats in. 9 op 10 van de Burundezen leeft van landbouw, met vooral koffie en thee. De voorbije jaren keerden 0,5 miljoen gevluchte Burundezen terug naar hun land, met als gevolg een verhoogde druk op de landbouwgronden en de watervoorraden. 

Toegang tot sanitatie
46%

Onze ambitie in Burundi

In Isale wil Join For Water de eerdere activiteiten rond drinkwater en sanitatie blijven opvolgen, en de pijnpunten samen met de gebruikers, lokale organisaties en overheden verhelpen. Dit geldt ook voor de interventies in het kader van Integraal Waterbeheer binnen het rivierbekken. In de nieuwe zone Bubanza staat het uit de armoede halen van kansarme gezinnen hoog op de agenda. 

Onze werking in Burundi

Join For Water werkte eerder al in de gemeente Isale. Vandaag wil Join For Water vooral het onderhoud van de bestaande infrastructuur verzekeren. De versterking van de gebruikers en lokale comités staat voorop. Join For Water zal ook het nationale plan voor Integraal Waterbeheer mee opvolgen. Elementen daarin zijn de heraanplanting van gewassen; het bevorderen van groenteteelt; de oprichting van beheerstructuren op rivierbekkenniveau; de bescherming van de bronzones tegen erosie, …

In Bubanza plant Join For Water de bouw van drinkwaterinfrastructuur voor gezinnen en op openbare plaatsen, zoals markten en scholen. In de heuvels liggen veel bronnen, en het goed beheren van die brongebieden is erg belangrijk. De zone errond moet met het aanplanten van inheemse boompjes beschermd worden tegen erosie. Op de scholen zullen sanitaire blokken en latrines gebouwd worden. Systemen voor regenwateropvang op de scholen moeten in drogere periodes het tekort aan water compenseren. In Bubanza richt Join For Water zich daarnaast specifiek op kansarme gezinnen. Een meer gezonde en hygiënische levensstijl kan helpen om hen uit de armoede te halen. Daarvoor ontvangen zij een 'gezinspakket' dat bestaat uit een latrine, douche, keukenrek, handwasbak, een moestuintje met een compostbak, een efficiënter oventje. Dit gebeurt in synergie met Caritas Internationaal België.

Onze partner in Burundi

  • AVEDEC - Association Villageoise pour l’Entraide et le Développement Communautaire

Financiering en ondersteuning

  • DGD - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
  • Vlaamse overheid via VPWvO
  • ACLVB/CGSLB - via ALIMENTO
  • Farys (expertise)
  • Arcadtis (expertise)
  • Provincie Oost-Vlaanderen