De Democratische Republiek Congo is het 2e grootste land van Afrika, na Algerije. De bevolking groeit er snel aan, DR Congo telt intussen zo'n 85 miljoen inwoners. Het land is erg rijk als het gaat om bodenrijkdommen zoals mineralen en ertsen. Toch blijft DR Congo straatarm, met een 176e plaats op de Human Development Index. De economie lijdt onder corruptie en inefficiënt bestuur, en onder de gevolgen van verschillende burgeroorlogen. In de oostelijke provincie Ituri woedden de afgelopen decennia meerdere conflicten. Landbouw is voor de Congolezen de belangrijkste economische activiteit.

Toegang tot sanitatie
20%

Onze ambitie in DR Congo

Gezien de hoge nood in Ituri wil Join For Water met zijn partner CIDRI drinkwaterinfrastructuur blijven bouwen, met kiosken als standaard verdeelpunt. De ondersteuning van de drinkwatercomités en hun overkoepelende structuur is daarbij essentieel voor een goed beheer. Dankzij een doorgedreven sensibilisering moet goede hygëne een dagelijkse gewoonte worden op scholen en in gezinnen.

Onze werking in DR Congo

Samen met CIDRI werkt Join For Water verder aan een professioneel beheer van de drinkwatersystemen en de sanitaire voorzieningen. Join For Water brengt alle betrokkenen samen om tot een geïntegreerde visie op de sector drinkwater en sanitatie te komen. Alle elementen zijn hiervoor in kaart gebracht en een sectorplan is opgemaakt. Dit programma biedt zo een antwoord op de nieuwe Waterwet die de drinkwatercomités erkenning geeft en regelt hoe de verschillende partijen in de watersector hun rol moeten opnemen. Op lokaal niveau wordt ingezet op een goed beheer, met het correct innen van de bijdragen, het opvolgen van herstellingen, enz. 

In de wijk Bankoko van Bunia wordt een 15e drinkwatersysteem gebouwd. De toegestroomde vluchtelingen zorgen in deze wijk voor bijkomende druk, onder meer op de drinkwatervoorziening. In de scholen komen Ecosan-latrines en installaties voor handenwassen, een verzamelplaats voor afval en een opvangsysteem voor regenwater. De bronzones zijn door erosie erg kwetsbaar geworden. De aanplanting van bomen en andere anti-erosiemaatregelen beschermen deze zones en dus de watervoorraden in de regio. 

Een tweede programma sluit aan bij het vorige en zal meewerken aan de realisaties en het beheer in Bankoko. Een belangrijk aspect is de aandacht voor een goede verstandhouding tussen verschillende etnische groepen. Een duidelijk en correct beheer van de natuurlijke hulpbronnen is daarvoor van groot belang.

Onze partner in DR Congo

 • CIDRI - Centre d'Initiation de Développement Rural en Ituri

Financiering en ondersteuning

 • DGD - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
 • Misereor
 • Vlaamse overheid, Bos+ Tropen en De Watergroep via VPWvO
 • LIONS Service Club Gent Scaldis
 • Renotec NV via Ondernemers voor Ondernemers
 • Sanitechniek via Ondernemers voor Ondernemers
 • Arcadis
 • Pidpa HidroPLUS
 • Bematrix via Ondernemers voor Ondernemers
 • Willemen via Ondernemers voor Ondernemers
 • Renotec via Ondernemers voor Ondernemers
 • Gemeente Ranst